Phòng VIP - Giá: 1,500,000đ

 •  
 • Kích thước: 32m2
 • Giường: 2 giường đơn (rộng 1,6m)
 • Sức chứa: 2 người lớn
 • Thêm 01 người phụ thu thêm 500.000đ/người/đêm. 
 •  
 • 01 Tủ áo
 • 01 Tủ lạnh
 • 01 Bàn, 06 ghế
 • một số vật dụng khác.
 •  
 • TV LCD - 32 inch
 • Truyền hình chảo vệ tinh
 • Máy lạnh Mitsubishi
 • Nước nóng, lạnh năng lượng mặt trời
 • (Có hỗ trợ bơm tăng áp tạo cảm giác thoải mái, nhanh khi tắm)
 • Wifi quang miễn phí.
 • Truyền hình K+ xem bóng đá Anh thoải mái.

Phòng 205 - Giá: 700,000đ

  • Kích thước: 22m2
  • Giường: 2 giường đơn (rộng 1,4m)
  • Sức chứa: 2 người lớn
  • 01 Tủ áo
  • 01 Bàn, 02 ghế
  • TV LCD - 32 inch
  • Truyền hình chảo vệ tinh
  • Máy lạnh Mitsubishi
  • Nước nóng, lạnh năng lượng mặt trời
  • (Có hỗ trợ bơm tăng áp tạo cảm giác thoải mái, nhanh khi tắm)
  • Wifi quang miễn phí

Phòng 204 - Giá: 500,000đ

  • Kích thước: 18m2
  • Giường: 1 giường đôi (rộng 1,8m)
  • Sức chứa: 2 người lớn
  • 01 Tủ áo
  • 01 Bàn, 02 ghế
  • TV LCD - 32 inch
  • Truyền hình chảo vệ tinh
  • Máy lạnh Mitsubishi
  • Nước nóng, lạnh năng lượng mặt trời
  • (Có hỗ trợ bơm tăng áp tạo cảm giác thoải mái, nhanh khi tắm)
  • Wifi quang miễn phí

Phòng 203 - Giá: 800,000đ

  • Kích thước: 27m2
  • Giường: 3 giường đơn (rộng 1,4m)
  • Sức chứa: 3 người lớn
  • 01 Tủ áo
  • 01 Bàn, 02 ghế
  • TV LCD - 32 inch
  • Truyền hình chảo vệ tinh
  • Máy lạnh Mitsubishi
  • Nước nóng, lạnh năng lượng mặt trời
  • (Có hỗ trợ bơm tăng áp tạo cảm giác thoải mái, nhanh khi tắm)
  • Wifi quang miễn phí

Phòng 202 - Giá: 500,000đ

  • Kích thước: 15m2
  • Giường: 1 giường đôi (rộng 1,8m)
  • Sức chứa: 2 người lớn
  • 01 Tủ áo
  • 01 Bàn, 02 ghế
  • TV LCD - 32 inch
  • Truyền hình chảo vệ tinh
  • Máy lạnh Mitsubishi
  • Nước nóng, lạnh năng lượng mặt trời
  • (Có hỗ trợ bơm tăng áp tạo cảm giác thoải mái, nhanh khi tắm)
  • Wifi quang miễn phí

Phòng 201 - Giá: 500,000đ

  • Kích thước: 15m2
  • Giường: 1 giường đôi (rộng 1,8m)
  • Sức chứa: 2 người lớn
  • 01 Tủ áo
  • 01 Bàn, 02 ghế
  • TV LCD - 32 inch
  • Truyền hình chảo vệ tinh
  • Máy lạnh Mitsubishi
  • Nước nóng, lạnh năng lượng mặt trời
  • (Có hỗ trợ bơm tăng áp tạo cảm giác thoải mái, nhanh khi tắm)
  • Wifi quang miễn phí

Phòng 104 - Giá: 700,000đ

  • Kích thước: 26m2
  • Giường: 2 giường đơn (rộng 1,4m)
  • Sức chứa: 2 người lớn
  • 01 Tủ áo
  • 01 Bàn, 02 ghế
  • TV LCD - 32 inch
  • Truyền hình chảo vệ tinh
  • Máy lạnh Mitsubishi
  • Nước nóng, lạnh năng lượng mặt trời
  • (Có hỗ trợ bơm tăng áp tạo cảm giác thoải mái, nhanh khi tắm)
  • Wifi quang miễn phí

Phòng 103 - Giá: 500,000đ

  • Kích thước: 15m2
  • Giường: 1 giường đôi (rộng 1,8m)
  • Sức chứa: 2 người lớn
  • 01 Tủ áo
  • 01 Bàn, 02 ghế
  • TV LCD - 32 inch
  • Truyền hình chảo vệ tinh
  • Máy lạnh Mitsubishi
  • Nước nóng, lạnh năng lượng mặt trời
  • (Có hỗ trợ bơm tăng áp tạo cảm giác thoải mái, nhanh khi tắm)
  • Wifi quang miễn phí

Phòng 102 - Giá: 500,000đ

  • Kích thước: 15m2
  • Giường: 1 giường đôi (rộng 1,8m)
  • Sức chứa: 2 người lớn
  • 01 Tủ áo
  • 01 Bàn, 02 ghế
  • TV LCD - 32 inch
  • Truyền hình chảo vệ tinh
  • Máy lạnh Mitsubishi
  • Nước nóng, lạnh năng lượng mặt trời
  • (Có hỗ trợ bơm tăng áp tạo cảm giác thoải mái, nhanh khi tắm)
  • Wifi quang miễn phí

Phòng 101 - Giá: 700,000đ

 • Kích thước: 27m2
 • Giường: 2 giường đơn (rộng 1,4m)
 • Sức chứa: 2 người lớn
 • 01 Tủ áo
 • 01 Bàn, 02 ghế
 • TV LCD - 32 inch
 • Truyền hình chảo vệ tinh
 • Máy lạnh Mitsubishi
 • Nước nóng, lạnh năng lượng mặt trời
 • (Có hỗ trợ bơm tăng áp tạo cảm giác thoải mái, nhanh khi tắm)
 • Wifi quang miễn phí